Một số quy định xử phạt hành chính về sử dụng rượu, bia

Một số quy định xử phạt hành chính về sử dụng rượu, bia

Theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15-11-2020, xử phạt hành chính vi phạm các quy định về uống rượu, bia; bán, cung cấp rượu, bia; khuyến mại rượu, bia; thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia...
Một số quy định xử phạt hành chính về sử dụng rượu, bia ảnh 1
Một số quy định xử phạt hành chính về sử dụng rượu, bia ảnh 2
Một số quy định xử phạt hành chính về sử dụng rượu, bia ảnh 3
Một số quy định xử phạt hành chính về sử dụng rượu, bia ảnh 4
Một số quy định xử phạt hành chính về sử dụng rượu, bia ảnh 5
Một số quy định xử phạt hành chính về sử dụng rượu, bia ảnh 6
Một số quy định xử phạt hành chính về sử dụng rượu, bia ảnh 7
Một số quy định xử phạt hành chính về sử dụng rượu, bia ảnh 8
Một số quy định xử phạt hành chính về sử dụng rượu, bia ảnh 9
Một số quy định xử phạt hành chính về sử dụng rượu, bia ảnh 10