Năm Du lịch Quốc gia Mekong – Cần Thơ 2008: Chật vật đi tìm kinh phí!

Tại cuộc sơ kết vào chiều 11-12, Ban tổ chức nhận định: Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là bắt đầu Năm Du lịch Quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008 nhưng còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

Việc tuyên truyền quảng bá cho năm du lịch chưa sâu rộng, chưa tạo sinh khí hướng tới năm du lịch. Công tác xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ năm du lịch tiến triển chậm, nhất là khu vực cồn Cái Khế - nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc.

Đáng chú ý, kinh phí tổ chức từ các nguồn tài trợ đã có 7,4 tỷ đồng nhưng so với nhu cầu còn thiếu nhiều và chưa có cơ chế bù đắp phần thiếu hụt này.

Cao Phong

Các tin, bài viết khác