Ngắm sứ “khổng lồ” tại Làng hoa Sa Đéc

Ngắm sứ “khổng lồ” tại Làng hoa Sa Đéc

Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 1
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 2
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 3
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 4
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 5
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 6
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 7
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 8
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 9
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 10
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 11
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 12

MINH THI - TÍN HUY - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác