Ngân hàng HSBC tổ chức hội thảo về triển vọng kinh tế toàn cầu và VN

Vào ngày 15-16-9-2009, Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) tổ chức hai buổi hội thảo về triển vọng kinh tế toàn cầu và Việt Nam lần lượt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng là các định chế tài chính và ngân hàng.

Diễn giả chính của buổi hội thảo bao gồm ông Robert - Prior Wandesforde, chuyên viên kinh tế cao cấp khu vực châu Á, ngân hàng HSBC Singapore; ông Phạm Hồng Hải, Giám đốc kinh doanh vốn và ngoại hối, ngân hàng HSBC Việt Nam; ông Matthew Waudby, chuyên viên cao cấp, Công ty Allen & Overy (Thái Lan) và luật sư Hadrien Wolff, thành viên đoàn luật sư Paris Bar, Công ty Audier & Partners Việt Nam. 

Trong hai năm gần đây, HSBC Việt Nam đã tổ chức một số hội thảo tương tự nhằm đưa ra một cái nhìn tổng thể về triển vọng kinh tế Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu. Những thông tin cung cấp trong buổi hội thảo rất hữu ích cho các doanh nghiệp đang lên kế hoạch ngân sách năm 2010, đặc biệt trong bối cảnh tình hình tài chính toàn cầu bất ổn như hiện nay.

Các chuyên viên của ngân hàng HSBC cũng sẽ thảo luận các vấn đề quản lý rủi ro tỉ giá và lãi suất theo những tình huống cụ thể. Những tình huống cụ thể này sẽ giúp các khách hàng doanh nghiệp và các định chế tài chính hiểu những bước đi cần thiết nhằm quản lý rủi ro tỉ giá và lãi suất hiệu quả hơn.

Một phần quan trọng của buổi hội thảo là phần tìm hiểu về Hợp đồng khung dành cho các sản phẩm phái sinh (ISDA), loại hợp đồng mà các ngân hàng và khách hàng phải ký trước khi bắt đầu giao dịch các sản phẩm phái sinh. Phần tìm hiểu này sẽ mang đến sự hiểu biết thấu đáo về tầm quan trọng của việc ký hợp đồng ISDA, những rủi ro và lợi ích của ISDA cũng như lý do tại sao ISDA trở thành văn bản chuẩn và phổ biến trong các giao dịch phái sinh. Tìm hiểu về ISDA, một nội dung chủ đạo trong các buổi hội thảo của ngân hàng trong hai năm qua, là một trong những nỗ lực của HSBC nhằm mục đích phổ cập những thông lệ quốc tế tốt nhất tại thị trường vốn Việt Nam. 

S.NÂU

Các tin, bài viết khác