Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB): Đồng lòng hướng đến ổn định và vững bền

Tại Đại hội đồng cổ đông vừa qua,  Ngân hàng TMCP Sài Gòn -SCB đã nhất trí bầu ra Hội đồng quản trị mới  bao gồm: Bà Đặng Thị Xuân Hồng (Chủ tịch Hội đồng quản trị), ông Lê Khánh Hiền, ông Trầm Thích Tồn và ông Phan Vĩ Dân.

Năm 2010 được dự báo vẫn là một năm còn nhiều  khó khăn đối với lĩnh vực ngân hàng khi  nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam chưa phát triển như mong đợi. Điều này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả, đường lối, phương hướng hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và Ngân hàng TMCP Sài Gòn nói riêng. 

Chủ tịch HĐQT SCB phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông.


Với mục tiêu phát triển “An toàn - Hiệu quả - Bền vững”, năm 2010 SCB sẽ tăng cường công tác quản trị, điều hành nhằm kiểm soát các loại rủi ro đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định; phấn đấu đạt lợi nhuận năm 2010 cao hơn 2009, củng cố kiện toàn mọi mặt về vật chất, chuẩn bị nguồn lực cho lộ trình  2011 -2015, lộ trình của  ổn định và tăng trưởng vững bền .

Chính vì vậy, ngay trong phiên họp  thường kỳ Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2010, các cổ đông SCB đã nhất trí bầu ra Hội đồng quản trị mới bao gồm: Bà Đặng Thị Xuân Hồng (Chủ tịch hội đồng quản trị), ông Lê Khánh Hiền, ông Trầm Thích Tồn và ông Phan Vĩ Dân.

Bên cạnh việc thay thế Hội đồng quản trị SCB cũng đã mời thành viên Ban cố vấn là những chuyên gia am hiểu về lĩnh vực tài chính tiền tệ, quy định, định hướng phát triển kinh tế  và có tầm nhìn chiến lược trong định hướng phát triển SCB.

Hai cố vấn của SCB trong nhiệm kỳ này là:

- Phó Giáo sư - Tiến sĩ Kinh tế Đặng Văn Thanh,  Nguyên Phó Chủ nhiệm ủy ban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội Khóa XI,  hiện là  Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam và Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI)

- Ông Lê Hữu Lựu, Cựu Phó Chủ tịch cao cấp Trụ sở Trung ương toàn cầu,  Ngân hàng Mỹ (Bank of America), San Francisco, California, Hoa Kỳ; có kinh nghiệm điều hành các ngân hàng tại Mỹ, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

Để ngân hàng phát triển cần phải có 1 đội ngũ nhân viên có tài, có đức. Đức ở đây là đạo đức nghề nghiệp vì ngân hàng là 1 ngành đặc biệt quan trọng liên quan đến tài chính - tiền tệ.

Một số giải pháp nòng cốt mà SCB sẽ thực hiện trong năm 2010 là

Cấu trúc lại danh mục Tài sản Có – Tài sản Nợ, cơ cấu tài chính;

Gia tăng năng lực tài chính, nâng cao năng lực quản trị điều hành nhằm tăng cường sức cạnh tranh của SCB trên thị trường thông qua việc phát hành cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược nước ngoài, dự kiến 15% vốn điều lệ;

Nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung thu hồi nợ quá hạn;

Hoàn thiện cơ chế quản trị, chính sách điều hành, hệ thống quy trình – quy chế;

Tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ chuyên viên có năng lực và lực lượng bán hàng chuyên nghiệp;

Đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa công nghệ ngân hàng;

Tăng cường năng lực kiểm tra kiểm soát nội bộ và nâng cao khả năng quản lý rủi ro.

 Bích Thu

Các tin, bài viết khác