Ngành du lịch TPHCM phải đào tạo lại 13.000 lao động

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng vừa giao Sở Du lịch xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch dài hạn từ nay đến năm 2010 và những năm kế tiếp.

Theo kế hoạch đến năm 2010, ngành du lịch TP sẽ đào tạo hơn 20.000 lao động, trong đó có 13.000 lao động thuộc diện phải đào tạo lại và 7.000 lao động đào tạo mới.

M.HẠNH

Các tin, bài viết khác