Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch

Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch

Những ngày này, nếu đến huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, bạn sẽ bị cuốn hút bởi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cành lá sum suê, quả căng mọng, mọc chi chít từ gốc cây lên đến ngọn, mang đủ các màu sắc sặc sỡ như: đỏ đậm, vàng mơ, xanh đậm, trắng ngà... của những cây dâu da (địa phương còn gọi là cây du da, dâu da đất).

Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 1
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 2
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 3
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 4
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 5
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 6
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 7
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 8
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 9
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 10
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 11
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 12
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 13
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 14
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 15
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 16
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 17
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 18
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 19
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 20
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 21
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 22
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 23
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 24
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 25
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 26
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 27
Ngất ngây vẻ đẹp vườn dâu da mùa thu hoạch ảnh 28