Người dân có thể xem hộ chiếu vaccine ở đâu?

Người dân có thể xem hộ chiếu vaccine ở đâu?

Bộ Y tế vừa thông tin về những vấn đề liên quan tới hộ chiếu vaccine điện tử mà người dân và dư luận xã hội đang quan tâm. Hiện cả nước đã có hơn 3,5 triệu người Việt Nam có hộ chiếu vaccine.

Tin cùng chuyên mục