Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu

Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu

 
Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu ảnh 1
>>> Video người dân huyện miền núi Quảng Trị thu hoạch trẩu:
Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu ảnh 2
Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu ảnh 3
Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu ảnh 4
Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu ảnh 5
Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu ảnh 6
Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu ảnh 7
Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu ảnh 8
Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu ảnh 9
Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu ảnh 10
Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu ảnh 11
Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu ảnh 12
 
Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu ảnh 13
Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu ảnh 14
Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu ảnh 15
Người dân huyện miền núi Quảng Trị vào mùa thu hoạch trẩu ảnh 16

NGUYỄN HOÀNG - Trình bày: HỮU VI

Các tin, bài viết khác