Người Trung Quốc không thạo... tiếng phổ thông

Theo kết quả khảo sát do Bộ Giáo dục Trung Quốc tiến hành với 500.000 người, chỉ 53% có thể nói thạo tiếng phổ thông (Quan Thoại). Tại các khu vực thành thị, tỷ lệ người biết nói thuần thục tiếng phổ thông là 66%, còn ở nông thôn chỉ 45%.

Chính phủ Trung Quốc luôn khuyến khích người dân sử dụng tiếng phổ thông. Tuy nhiên, ở Trung Quốc có hàng trăm thổ ngữ, một số tiếng địa phương như tiếng Quảng Đông và tiếng Phúc Kiến được nhiều người sử dụng.

K.V. (theo THX)

Các tin, bài viết khác