Nhà đất có chứng nhận của Phòng Chưởng khế Sài Gòn vẫn có giá trị pháp lý

(12g).- Sở Xây dựng TPHCM vừa trình UBND TPHCM về quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (giấy hồng) tại TPHCM.

Theo đó, nhà ở được tạo lập hợp pháp, đã có các giấy tờ hợp lệ qua các giai đoạn, kể cả những giấy tờ như: bằng khoán điền thổ có ghi rõ trên đất có nhà ở, văn tự đoạn mãi bất động sản (gồm nhà ở và đất ở) có chứng nhận của Phòng Chưởng khế Sài Gòn, văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở, giấy phép cho xây cất nhà ở…  vẫn có giá trị pháp lý khi chủ sở hữu thực hiện các quyền trong giao dịch dân sự. Việc cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận chỉ thực hiện khi chủ sở hữu có yêu cầu.

N.NG

Các tin, bài viết khác