Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã hoạt động trở lại sau tổng bảo dưỡng

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (mã chứng khoán DPM) cho biết, Nhà máy Đạm Phú Mỹ do Tổng Công ty quản lý và vận hành đã hoạt động trở lại và có sản phẩm vào 23h ngày 15/9/2009, sau gần 20 ngày dừng máy để tổng bảo dưỡng.

Các cán bộ và chuyên gia kỹ thuật đã hoàn thành việc bảo dưỡng toàn nhà máy sớm hơn 10 giờ so với kế hoạch. Theo dự kiến ban đầu, Nhà máy hoạt động trở lại vào 8h sáng ngày 16/9/2009. Tổng Công ty bắt đầu tiến hành đợt bảo dưỡng toàn Nhà máy DPM từ ngày 27/8/2009. Việc tiến hành bảo dưỡng lần này nằm trong kế hoạch chung của Tổng Công ty nhằm đảm bảo Nhà máy DPM vận hành an toàn và ổn định thời gian tới.

Ông Phan Đình Đức, Tổng Giám đốc Tổng Công ty cho biết, “Hiện nay, nhà máy DPMõ đã hoạt động ổn định với 100% công suất. Các cán bộ và chuyên gia của Nhà máy đã rất nỗ lực để thực hiện một khối lượng hạng mục công việc lớn và phức tạp, hoàn thành sớm hơn dự định. 

XUÂN THU 

Các tin, bài viết khác