Nhà thầu chê dự án

Ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng đang gặp khó khăn trong việc gọi thầu và tổ chức  đấu thầu xây dựng các công trình trường học thuộc “Dự án phát triển giáo dục tiểu học cho trẻ em vùng khó khăn” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Gần 2 năm qua ngành giáo dục tỉnh này đã kiên trì hoàn tất các thủ tục và được các cơ quan hữu quan chuyển kinh phí để đầu tư xây dựng 49 điểm trường với 146 lớp học về địa phương nhưng do các công trình xây dựng phòng học nằm rải rác ở các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa và phía chủ đầu tư quy định khá chặt chẽ trong việc thi công, giám sát nên đến nay mới chỉ tổ chức đấu thầu thành công một gói thầu ở huyện Di Linh.

Do vậy, kế hoạch xây dựng 26 điểm trường với 104 phòng học, phục vụ cho khoảng 9.000 học sinh các dân tộc ở huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đam Rông, Lâm Hà và Lạc Dương trong niên khóa 2006-2007 vẫn chưa được triển khai.

 V.Đ.

Các tin, bài viết khác