Nhân giống thành công 4 loài cây nguy cơ tuyệt chủng

Bốn loài cây quý hiếm, bao gồm thông tre lá ngắn, thông đỏ bắc, dẻ tùng sọc nâu và hoàng đan rủ đã được các nhà khoa học nhân giống thành công tại xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trong khuôn khổ dự án “Bảo tồn và phát triển nguồn gen quý hiếm, bảo vệ đa dạng sinh học”.

Tại xã Thài Phìn Tủng, các nhà khoa học đã xây dựng nhà vườn giâm hom rộng khoảng 200m2 và đã nhân giống được trên 10 ngàn hom. Trong số này, khoảng 90% hom đã ra rễ và sinh trưởng tốt.
Theo các chuyên gia môi trường, 4 loại cây nói trên là những loài cây đang có nguy cơ tuyệt chủng, do đó việc nhân giống thành công có ý nghĩa rất lớn về bảo vệ nguồn gien, bảo tồn đa dạng sinh học.

Anh Phương

Các tin, bài viết khác