Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới tại Công ty KVT

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) vừa tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 2013. Theo đó, Phòng An toàn Môi trường đã phối hợp cùng BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Kho Cảng PV GAS Vũng Tàu tổ chức trồng cây xanh và nhặt cỏ, thu dọn vệ sinh tại Kho Cảng; Ban Giám đốc Công ty cũng trực tiếp tham gia trồng cây cùng anh em. KVT đã phát động phong trào Thi đua Triển khai chương trình STOP về môi trường năm 2013, khuyến khích toàn bộ CBCNV tích cực tham gia hưởng ứng.

Cuối đợt thi đua, Công ty đã tổng kết, khen thưởng kịp thời những cá nhân tích cực tham gia phong trào. Nội dung và mục tiêu thi đua trong đợt này tập trung vào công tác môi trường như: tuyên truyền phổ biến, vận động, giáo dục CBCNV nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường, chấp hành tốt luật bảo vệ môi trường, lên án những hành vi gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường…, từ đó xây dựng văn hoá phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ người lao động, môi trường làm việc và tài sản…

THIÊN KIỀU

Các tin, bài viết khác