Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8-2020

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8-2020

Từ tháng 8-2020, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Trường hợp xe bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe; 4 trường hợp cảnh sát giao thông được phép dừng xe; Trường hợp giáo viên phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo...
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8-2020 ảnh 1
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8-2020 ảnh 2
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8-2020 ảnh 3
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8-2020 ảnh 4
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8-2020 ảnh 5
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8-2020 ảnh 6