Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9-2020

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9-2020

Từ tháng 9-2020, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Đăng ký khai sinh muộn cho con không còn bị phạt; Quy định mới về thời gian nghỉ hè của giáo viên; Hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp không quá 800.000 đồng/người/lần; “Trạm thu giá” lại trở về tên “trạm thu phí”...
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9-2020 ảnh 1
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9-2020 ảnh 2
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9-2020 ảnh 3
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9-2020 ảnh 4
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9-2020 ảnh 5
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9-2020 ảnh 6
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9-2020 ảnh 7
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9-2020 ảnh 8
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9-2020 ảnh 9