Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10-2022

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10-2022

Từ tháng 10-2022, nhiều chính sách mới, nổi bật bắt đầu có hiệu lực, như: Những dữ liệu trên không gian mạng phải lưu trữ tại Việt Nam; Tăng giá dịch vụ đăng kiểm ô tô; Bổ sung quy định gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc; Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử...
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10-2022 ảnh 1
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10-2022 ảnh 2
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10-2022 ảnh 3
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10-2022 ảnh 4
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10-2022 ảnh 5
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10-2022 ảnh 6
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10-2022 ảnh 7
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10-2022 ảnh 8