Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 8-2022

Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 8-2022

Từ tháng 8-2022, nhiều chính sách mới, nổi bật bắt đầu có hiệu lực, như: SIM số mới phải xác thực với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Rút tiết kiệm trước thời hạn vẫn hưởng lãi cao; Thu phí điện tử không dừng trên tất cả các tuyến cao tốc; Không phân loại rác sinh hoạt bị phạt lên đến 1 triệu đồng
Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 8-2022 ảnh 1
Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 8-2022 ảnh 2
Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 8-2022 ảnh 3
Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 8-2022 ảnh 4
Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 8-2022 ảnh 5
Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 8-2022 ảnh 6
Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 8-2022 ảnh 7