Những đề xuất cải cách pháp quy sẽ tác động đến các mô hình ngân hàng tại châu Á

Theo một cuộc khảo sát gần đây dành cho lãnh đạo các tổ chức tài chính trong khu vực do KPMG và Oracle cùng phối hợp thực hiện, những cải cách được đề xuất với Hiệp định Basel được kỳ vọng sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến các ngân hàng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

76% số người được hỏi cho rằng những cải cách pháp quy sẽ có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của họ. Hơn một nửa kỳ vọng mô hình kinh doanh ngân hàng của họ sẽ thay đổi để phù hợp với những cải cách pháp quy và 48% cho rằng ngân hàng của mình sẽ cần phải huy động thêm vốn. Những vấn đề thu hút đông đảo sự quan tâm bao gồm chi phí tuân thủ pháp quy cao, tính cạnh tranh của ngân hàng bị giảm sút và chi phí vốn sẽ cao hơn, khiến tiếp cận sẽ trở nên khó khăn hơn.

Nhã Kiều

Các tin, bài viết khác