Những lưu ý khi tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Những lưu ý khi tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Theo Bộ Y tế, cả nước sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi từ tháng 4 này. Vậy việc tiêm chủng vaccine Covid-19 cho nhóm trẻ này cần những lưu ý gì?
Những lưu ý khi tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ảnh 1