Nối mạng - Nối mạng

Làm sao để chuyển đổi một văn bản được đánh bằng Unicode sang các dạng font chữ khác mà không cần phải đánh lại hoàn toàn?
Uyenhuy79@hotmail.com

Có một số phần mềm chuyển đổi font chữ như: Vietware, Unikey, VietSpell…  là các phần mềm để đánh font chữ tiếng Việt. Nếu bạn xài phần mềm nào thì hãy vào xem hướng dẫn của phần mềm đó. Phần mềm VietSpell nếu không phải bản được mua chính thức từ nhà phân phối thì chỉ có thể chuyển đổi một đoạn văn bản khoảng 500 chữ. Phần mềm Unikey thì chuyển đổi font chữ không giới hạn.

Làm sao để đánh được các ký tự toán học trong Word?
binhbtm@yahoo.com

Bắt buộc chương trình Word của bạn lúc cài vào máy phải có ứng dụng Equation Editor. Nếu không có, bạn có thể cài lại chương trình Office và vào thanh công cụ Tools đánh dấu vào ứng dụng Equation Editor. Sau đó vào chương trình Word, di chuột lên thanh cụ File, bấm nút phải, chọn Customize…, chọn Commands. Trong hộp thoại Categories chọn Insert, qua hộp thoại Commands, kéo chuột để chọn Equation Editor. Bấm nút trái ngay Equation Editor kéo lên thanh công cụ File. Trên đó sẽ xuất hiện một biểu tượng mới, đó là biểu tượng của Equation Editor. Nhấp chuột vào biểu tượng đó, sẽ xuất hiện bảng ký tự toán học để bạn làm trong Word.

Trong lúc soạn thảo văn bản, tôi quên chưa save và đóng máy lại, sau đó mở lên ngay để tìm lại thì văn bản đã bị xóa. Tôi phải khắc phục như thế nào và làm sao để văn bản của mình không bị xóa?
dungdl@yahoo.com

Bạn mở file của mình lên vào Tools/Options, chọn Security. Nếu bạn gõ password vào mục Password to open thì nếu sau này muốn mở file này lên, bạn phải gõ đúng password, nếu sai, word không cho phép bạn mở file này. Nếu gõ password vào mục password to modify thì sau này nếu mở file này lên, dù có đánh hoặc xóa đi một phần văn bản, lúc lưu file nếu bạn không gõ đúng password đã nhập, chương trình Word cũng không cho phép bạn lưu lại những gì bạn đã làm trong file này. Bạn có thể dùng các phần mềm khóa file để khóa file của bạn không cho người khác được quyền đụng vào (mở, sửa, xóa file). Còn Word chỉ có thể không cho mở, không cho lưu đè trên file của mình chứ vẫn có thể xóa được vĩnh viễn file đó.

KIM LIÊN (Tổng hợp)

Các tin, bài viết khác