Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen

Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen

Những ngày này, người dân xã Hải Lâm nơi có diện tích trồng sen lớn nhất huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) lại tất bật dậy sớm ra đồng, dầm mình dưới những ruộng sen để thu hoạch. Trong nhiều năm qua, mô hình chuyển đổi ruộng lúa sang trồng sen đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân nơi đây cải thiện cuộc sống.

Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 1
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 2
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 3
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 4
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 5
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 6
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 7
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 8
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 9
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 10
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 11
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 12
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 13
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 14
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 15
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 16
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 17
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 18
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 19
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 20
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 21
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 22
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 23
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 24
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 25
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 26
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 27
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 28
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 29
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 30
Nông dân dầm mình dưới bùn thu hoạch sen ảnh 31