Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão

Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão

Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 1
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 2
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 3
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 4
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 5
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 6
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 7
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 8
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 9
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 10
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 11
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 12
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 13
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 14
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 15
>>> Video Nông dân Quảng Trị đổ ra đồng hối hả thu hoạch lúa bị ngã rạp:
 
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 16
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 17
  
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 18
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 19
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 20
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 21
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 22
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 23
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 24
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 25
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 26
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 27
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 28
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 29
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 30
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 31
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 32
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 33
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 34
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 35
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 36
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 37
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 38
Nông dân miền Trung dầm mình cứu lúa sau mưa bão ảnh 39

NGUYỄN HOÀNG - THIÊN ÂN - NGỌC OAI - ĐỨC TƯƠI - XUÂN QUỲNH - Trình bày: HỮU VI

Các tin, bài viết khác