Nông dân Quảng Ngãi phấn khởi thu hoạch gừng Tết

Nông dân Quảng Ngãi phấn khởi thu hoạch gừng Tết

Nông dân Quảng Ngãi phấn khởi thu hoạch gừng Tết ảnh 1
Nông dân Quảng Ngãi phấn khởi thu hoạch gừng Tết ảnh 2
Nông dân Quảng Ngãi phấn khởi thu hoạch gừng Tết ảnh 3
Nông dân Quảng Ngãi phấn khởi thu hoạch gừng Tết ảnh 4
Nông dân Quảng Ngãi phấn khởi thu hoạch gừng Tết ảnh 5
Nông dân Quảng Ngãi phấn khởi thu hoạch gừng Tết ảnh 6
Nông dân Quảng Ngãi phấn khởi thu hoạch gừng Tết ảnh 7
Nông dân Quảng Ngãi phấn khởi thu hoạch gừng Tết ảnh 8
Nông dân Quảng Ngãi phấn khởi thu hoạch gừng Tết ảnh 9

NGUYỄN TRANG - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác

" />