NUS triệu tập họp nhóm quan tâm đặc biệt

Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS), lần đầu tiên, đã triệu tập phiên họp Nhóm Quan tâm Đặc biệt tới Giải pháp PeopleSoft Enterprise Campus khu vực Châu Á (Asia CSSIG), kéo dài hai ngày tại khu đại học.

NUS nêu ý tưởng triệu tập Asia CSSIG nhằm hưởng ứng xu hướng ngày càng tăng các trường đại học áp dụng Giải pháp Oracle PeopleSoft Enterprise Campus trong khu vực; tạo điều kiện cho “số lượng không nhiều” các trường đại học hàng đầu trong khu vực đang ứng dụng Giải pháp Oracle PeopleSoft Enterprise Campus, để cùng chia sẻ ý kiến, thông tin và kinh nghiệm và tạo một tiếng nói chung về tất cả mọi vấn đề liên quan đến nhóm trường Châu Á này để truyền tới Oracle.

Nhã Kiều

Các tin, bài viết khác