Oracle công bố Oracle VM Storage Connect Plug-Ins dành cho Oracle VM 3.0

Oracle VM Storage Connect cho phép các nhà cung cấp giải pháp lưu trữ biến các tính năng lưu trữ tiên tiến của mình trở thành một phần tất yếu của sản phẩm Oracle VM. Oracle VM Storage Connect cho phép khách hàng quản lý cả môi trường lưu trữ và ảo hóa một cách dễ dàng thông qua sản phẩm Oracle VM Manager, một cấu phần của giải pháp Oracle VM 3.0 đã được công bố.

Thông qua đó, các nhà quản trị có thể trực tiếp cấu hình và quản lý môi trường lưu trữ gắn với kho tài nguyên máy chủ ảo Oracle, khai thác tối đa các khoản đầu tư của mình vào những chức năng lưu trữ tiên tiến, như là tránh trùng lặp dữ liệu và nhân bản dữ liệu tốc độ cao, đồng bộ hóa việc triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng cùng các ứng dụng ảo hóa trong các môi trường trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây…

Hoàng Linh

Các tin, bài viết khác