Panasonic trao học bổng Thạc sĩ lần thứ 8 tại Việt Nam

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam - đơn vị chủ quản các công ty Panasonic tại Việt Nam, đã quyết định trao học bổng Thạc sĩ du học tại Nhật Bản năm 2011 - Panasonic Scholarship 2011 - cho các sinh viên xuất sắc của Việt Nam. Đây là lần thứ 8 liên tiếp chương trình Panasonic Scholarship được tổ chức tại Việt Nam.

Năm nay, có 40 sinh viên từ 15 trường Đại học trong cả nước đăng ký tham gia xét tuyển, trong số đó có ba sinh viên đã xuất sắc vượt qua 5 vòng xét tuyển, vinh dự được nhận Học bổng Panasonic niên khóa 2011 - 2014 là: Ninh Văn Cường, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Minh Việt. Chương trình “Học bổng Panasonic” tại Việt Nam được thực hiện từ năm 2003. Tính đến nay, đã có 19 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng. Trong đó, 8 người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ (4 người đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Nhật Bản, 3 người đang làm việc tại Nhật Bản, 1 người đang làm việc tại Việt Nam).

Nguyên Thảo

Các tin, bài viết khác