PetroVietnam ủng hộ xây dựng 5.000 mái ấm cho người nghèo

Theo Quỹ Vì người nghèo T.Ư, các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) đã cam kết ủng hộ xây dựng 5.000 căn nhà cho người nghèo trong năm 2008.

Theo đó, 5.000 căn nhà này sẽ được xây bằng tiền đóng góp của các cán bộ, công nhân, viên chức của 43 doanh nghiệp thuộc PetroVietnam. Tổng kinh phí các đơn vị cam kết cho việc xây nhà đến thời điểm này đã đạt là 69 tỷ đồng.
 
Những mái ấm này sẽ góp phần làm nhẹ đi “gánh nặng” thiếu khoảng 400.000 căn nhà tình nghĩa trên toàn quốc hiện nay. PetroVietnam cam kết số nhà này sẽ được khởi công và hoàn thành gọn trong năm 2008.

Được biết, trong năm 2007, PetroVietnam cũng đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện với tổng kinh phí khoảng 71 tỷ đồng.
 

QUANG PHƯƠNG