Phản hồi về vụ “Bảo Việt Nhân thọ Đà Nẵng đẩy đại lý vào đường cùng”: Lãnh đạo công ty thu hồi lại quyết định

(12G).- Sau khi Báo SGGP 12 Giờ có bài viết “Bảo Việt Nhân thọ Đà Nẵng đẩy đại lý vào đường cùng”, phản ánh việc lãnh đạo công ty này đã ra quyết định kỷ luật và chấm dứt hợp đồng đối với đại lý Lê Thị Hội với nhiều điều khuất tất và mang tính trù dập, Tổng Công ty Bảo Việt đã cử người vào Đà Nẵng để xác minh làm rõ vụ việc.

Sau nhiều ngày điều tra, đoàn công tác của Tổng Công ty Bảo Việt đã kết luận lãnh đạo Bảo Việt Đà Nẵng ra quyết định kỷ luật đối với đại lý Lê Thị Hội là thiếu căn cứ và buộc phải thu hồi lại quyết định. Thay vào đó, giám đốc Bảo Việt Đà Nẵng ra quyết định (số 66/NTDN/2007 ngày 19-4) chấp nhận cho bà Lê Thị Hội được nghỉ việc để chuyển công tác khác.

N.H.

Các tin, bài viết khác