Pháp: Tuần hành ủng hộ người vô gia cư

Khoảng 1.000 người vừa kéo về tuần hành tại thủ đô Paris (ảnh) để kỷ niệm 11 năm ngày diễn ra sự kiện sơ tán người vô gia cư ra khỏi nhà thờ Saint-Bernard, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ những người vô gia cư đang biểu tình tuyệt thực ở thành phố Lille. Cuộc tuần hành diễn ra theo lời kêu gọi của các tổ chức ủng hộ người vô gia cư, phong trào công nhân và các tổ chức phi chính phủ.

Nhà thờ Saint-Bernard đã trở thành biểu tượng phong trào đấu tranh của người vô gia cư. Ngày 23-8-1996, khoảng 300 người vô gia cư sống trong nhà thờ đã bị cảnh sát cơ động buộc rời khỏi nhà thờ, kéo theo cuộc tổng huy động hùng hậu và kết thúc bằng việc chính phủ phải hợp thức hóa giấy tờ cho 100.000 người vô gia cư.

V.Kh. (theo AFP)

Các tin, bài viết khác