Phạt 5.000đ/1kg bụi thải ra môi trường?

(12G).- Đó là một chế tài được đề nghị trong Dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải, vừa được Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) hoàn thành dự thảo lần một. Nội dung nghị định quy định về mức phí, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường.

Theo đó, mọi tổ chức, cá nhân sử dụng máy móc, thiết bị dùng nhiên liệu hóa thạch đốt cháy, phát tán ra các chất gây ô nhiễm môi trường sẽ phải nộp phí bảo vệ môi trường. Mức phí được quy định cao nhất là 5.000đ/kg đối với chất gây ô nhiễm bụi, 3.000đ/kg với chất hữu cơ bay hơi... Dự thảo này đang được đưa ra trưng cầu ý kiến đóng góp rộng rãi của các chuyên gia, các cơ quan, tổ chức liên quan.

ANH THƯ

Các tin, bài viết khác