Phạt đến 100 triệu đồng nếu xâm phạm dữ liệu cá nhân

Phạt đến 100 triệu đồng nếu xâm phạm dữ liệu cá nhân

Bộ Công an đang lấy ý kiến người dân về Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó đưa ra các mức phạt rất cao đối với tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm.