Phát động cuộc thi giải thưởng “Dự án xanh Sony”

Công ty Sony Việt Nam vừa công bố và phát động một cuộc thi mới, đó là giải thưởng “Dự án xanh Sony” bắt đầu từ năm 2007.

Đây là giải thưởng mới song song với giải thưởng Phát minh xanh Sony. Giải thưởng Dự án xanh Sony xuất phát từ thực tế của giải thưởng Phát minh xanh qua 7 năm liên tục đã thu được nhiều đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn.

Tuy nhiên, việc áp dụng các đề tài này vào thực tế còn gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu là do vấn đề kinh phí. Từ khó khăn này, Công ty Sony Việt Nam đã đưa ra ý tưởng tổ chức giải thưởng Dự án xanh Sony để áp dụng các đề tài của cuộc thi Phát minh xanh Sony vào sản xuất và đời sống.

Theo đó, Công ty Sony Việt Nam sẽ lựa chọn những đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao của các cuộc thi Phát minh xanh từ trước đến nay và chuyển giao cho tất cả các tổ chức hoặc cá nhân nào có mong muốn áp dụng các nghiên cứu này.

Đồng thời, Công ty Sony Việt Nam sẽ làm cầu nối giữa tác giả của các đề tài nghiên cứu và người thực hiện dự án. Kinh phí thực hiện các dự án này do người thực hiện dự án tự chịu trách nhiệm, tuy nhiên, Công ty Sony Việt Nam sẽ theo dõi, đánh giá và tổng kết để trao các giải thưởng có giá trị cho các dự án mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường.

Ông Vũ Quốc Tuấn, Trưởng phòng Thông tin Đối ngoại của Sony Việt Nam, cho biết: Giải thưởng Dự án xanh, ngoài giá trị ứng dụng khoa học vào thực tiễn, nó còn là một hình thức hỗ trợ cho người nghèo, bà con vùng sâu vùng xa thông qua các ứng dụng trong đời sống.

Nói cách khác, đây là một giải thưởng vừa có giá trị về mặt khoa học vừa có giá trị về mặt nhân đạo; ngoài ra, đối với người thực hiện dự án, nó sẽ có giá trị về mặt tài chính để họ có thể vừa thực hiện được ước mơ của các tác giả Phát minh xanh, vừa góp phần phục vụ cộng đồng”.

Như vậy, kể từ năm 2007, giải thưởng Phát minh xanh Sony và giải thưởng Dự án xanh Sony sẽ được thực hiện song song, nhưng việc trao giải thưởng sẽ được thực hiện xen kẽ theo hình thức mỗi năm một giải thưởng.

Năm 2007 sẽ là năm trao giải thưởng Dự án xanh Sony lần 1 và năm 2008 sẽ là năm trao giải thưởng Phát minh xanh Sony lần thứ 8.

Thanh Hùng

Các tin, bài viết khác