Phát động tuần lễ dinh dưỡng quốc gia

Tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 23-10, với thông điệp “Tích cực tạo nguồn thực phẩm đa dạng, tăng thu nhập gia đình để đảm bảo mọi người tiếp cận đầy đủ với thực phẩm”.

Trong tuần lễ này, Bộ Y tế sẽ tổ chức tuyên truyền các kiến thức về dinh dưỡng tới mọi gia đình, đặc biệt là các gia đình ở những vùng khó khăn, vùng hay có thiên tai, huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể xã hội để giúp cộng đồng có chế độ dinh dưỡng đầy đủ và phù hợp. Chương trình cũng vận động người dân tích cực tạo nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng tại chỗ thông qua mô hình vườn-ao-chuồng, thực hiện bữa ăn dinh dưỡng hợp lý với nguồn thực phẩm đa dạng.

T.T.

Các tin, bài viết khác