Kết quả khảo cổ học lần 2 tháp Dương Long, Bình Định

Phát hiện 150 hiện vật đá mới có giá trị

Sở Văn hóa - Thông tin Bình Định cho biết, kết quả khai quật khảo cổ học lần thứ 2 khu di tích tháp Dương Long (huyện An Nhơn) do Bảo tàng Tổng hợp Bình Định phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu khảo cổ, thuộc Viện Khoa học xã hội Nam bộ từ tháng 8-2007, trên diện tích hơn 1.000m²/4 hố khai quật đã thu thập hơn 150 hiện vật đá và một số hiện vật khác có giá trị. Các hiện vật đá có điêu khắc tìm thấy chủ yếu ở mặt đông tháp Giữa và tháp Bắc nổi lên các mảng đề tài chính gồm: Makara (Sư tử) và Naga (rắn).

Hà Minh

Các tin, bài viết khác