Phát hiện thêm 6 loài tre mới

Các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu khoa học lâm nghiệp VN vừa xác định thêm 6 loài tre mới tại Việt Nam, phân bố tại Yên Bái, Cúc Phương, Kon Hà Nừng, Lộc Bắc, Pà Cò và Trường Sơn. Đặc điểm chung của chi tre này là thân bò trườn, mỗi đốt có một chồi to, cành chính rất to. Chúng thường mọc ở vùng thấp và núi có độ cao từ 1.200m trở xuống.

Hiện Việt Nam có khoảng trên 200 loài tre, chiếm 1/6 số loài đã tìm thấy trên toàn thế giới.

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác