Từ khóa: #Phạt hơn 15 triệu đồng 3 đối tượng rải tờ rơi tại Huế