Ngày 2-5

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu sẽ đối thoại trực tuyến với bạn đọc

(12G).– Tin từ Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, vào sáng 2-5, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XII Nguyễn Văn Yểu sẽ tham gia đối thoại trực tuyến với bạn đọc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ đề: “Một Quốc hội của dân, do dân, vì dân”.

Cuộc đối thoại sẽ xoay quanh một số nội dung quan trọng như: Đánh giá hoạt động của Quốc hội khóa XI về nhiệm vụ lập pháp, giám sát cũng như quyết định những vấn đề lớn của đất nước; công tác chuẩn bị và trình tự các bước cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII; vai trò của các cơ quan, ban ngành, phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền bầu cử Quốc hội… Ngay từ bây giờ, bạn đọc quan tâm có thể gửi các câu hỏi về những địa chỉ E-mail sau để tham gia đối thoại trực tuyến: kythuat@cpv.org.vn, dangcongsan@cpv.org.vn hoặc bandang2006@yahoo.com.

TR.B.

Các tin, bài viết khác