Podcast bản tin tối 28-5: Phá đường dây liên tỉnh làm giả con dấu và tài liệu; Hơn 1.279 người tham gia diễn tập chữa cháy ở đường hầm sông Sài Gòn

Podcast bản tin tối 28-5: Phá đường dây liên tỉnh làm giả con dấu và tài liệu; Hơn 1.279 người tham gia diễn tập chữa cháy ở đường hầm sông Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00

Tổng hợp: THỤY QUYÊN

Podcast mới nhất