Podcast: "Giới trẻ có sợ trách nhiệm?" - những cách tiếp cận mới về giới trẻ

NXB Chính trị quốc gia Sự thật vừa hoàn tất và cho ra mắt cuốn sách Giới trẻ có sợ trách nhiệm? Nội dung cuốn sách tập hợp bài viết của nhiều tác giả nhằm chia sẻ những quan điểm, suy nghĩ, trăn trở, thể hiện niềm tin, sự khẳng định đối với vai trò của người trẻ trong công việc và cuộc sống hiện nay.

0:00 / 0:00
0:00

NXB Chính trị quốc gia Sự thật vừa hoàn tất và cho ra mắt cuốn sách Giới trẻ có sợ trách nhiệm? Nội dung cuốn sách tập hợp bài viết của nhiều tác giả nhằm chia sẻ những quan điểm, suy nghĩ, trăn trở, thể hiện niềm tin, sự khẳng định đối với vai trò của người trẻ trong công việc và cuộc sống hiện nay.

Tác giả bài viết: MAI AN

Giọng đọc: THU HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm