Prudential ủng hộ 28 triệu yên giúp đỡ nạn nhân thiên tai tại Nhật Bản

Quỹ Prudential Caring Fund thuộc Tập đoàn Prudential vừa trao tặng số tiền ủng hộ 28 triệu yên Nhật (tương đương 355.000 đôla Mỹ hoặc hơn 7 tỷ đồng Việt Nam) giúp đỡ nạn nhân động đất và sóng thần vừa qua tại Nhật Bản, trong đó bao gồm 88.000 đôla Mỹ do các nhân viên của Prudential tại châu Á trực tiếp đóng góp, cộng với 267.000 đôla Mỹ do Tập đoàn Prudential châu Á đóng góp.

Trong tổng số tiền này, tập thể nhân viên, đại lý của Prudential tại Việt Nam đóng góp 189.080.000 đồng và 900 đôla Mỹ. Số tiền 28 triệu yên đã được đại diện của Prudential, ông Barry Stowe – Tổng Giám đốc Prudential châu Á, trao cho đại diện của tổ chức từ thiện Save the Children.

Lan Vinh

Các tin, bài viết khác