PTSC ký hợp đồng EPC dự án “Nhà máy Sản xuất nhiên liệu sinh học Bio - Ethanol Dung Quất”

Ngày 24-8-2009, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) - thành viên sáng lập và nắm cổ phần chi phối PMC cũng tiến hành ký Hợp đồng EPC Dự án “Nhà máy Sản xuất nhiên liệu sinh học Bio - Ethanol Dung Quất” với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (PCB).

Theo nội dung hợp đồng, PTSC chịu trách nhiệm tổng thầu EPC cung cấp bản quyền công nghệ, thiết kế, mua sắm, xây dựng, chạy thử và bàn giao Nhà máy cho chủ đầu tư PCB. Với tổng trị giá hợp đồng xấp xỉ 60 triệu USD, dự án dự kiến được thực hiện trong vòng 18 tháng.

Để thực hiện dự án này, với vai trò tổng thầu EPC, PTSC hợp tác liên danh với đối tác là Công ty Alfa Laval (Ấn Độ) cùng thực hiện. Liên danh PTSC - Alfa Laval cũng sẽ hợp tác với nhà thầu phụ Delta-T (Mỹ) để cung cấp bản quyền công nghệ cho dự án.

Với nguồn lực hiện có cũng như bề dày về kinh nghiệm của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí trong lĩnh vực cơ khí dầu khí, với nhiều dự án quốc tế đã thực hiện trong thời gian qua và đặc biệt gần đây.

Việc thực hiện thành công Dự án “Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bio - Ethanol Dung Quất” trong tương lai sẽ đánh dấu thêm một bước phát triển mới và có một ý nghĩa quan trọng về mặt năng lực thực hiện hợp đồng tổng thầu của PTSC, thể hiện cam kết và chiến lược của PTSC trở thành nhà cung cấp dịch vụ cơ khí dầu khí hàng đầu tại Việt Nam.

HIỀN VY

Các tin, bài viết khác