PTSC và CGGV ký Term Sheet triển khai dự án liên doanh tàu 2D/3D

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), trên cơ sở Biên bản Thỏa thuận khung (Head of Agreement) đã được PVN và CGGV ký ngày 06-07-2010, Tổng Công ty PTSC đã tiếp tục đàm phán với CGGV để triển khai dự án liên doanh tàu khảo sát 2D và 3D. Liên danh này sẽ góp phần nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ thu nổ địa chấn của PTSC phục vụ cho các nhà thầu dầu khí tại Việt Nam và khu vực.

Ngày 11-12-2010, tại TP. Vũng Tàu, đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty PTSC và đại diện CGGV đã ký bản Term Sheet với sự chứng kiến của Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (ảnh), theo đó các bên liên doanh sẽ tiến hành các công việc tiếp theo để sớm thành lập công ty TNHH hai thành viên khai thác tàu khảo sát 2D/3D với mức vốn điều lệ là 95 triệu USD trong đó Tổng Công ty PTSC giữ 51% tỉ lệ vốn góp. Hai bên sẽ sớm hoàn thành ký kết hợp đồng liên doanh dự kiến vào 31-01-2011.

Hà Thủy

Các tin, bài viết khác