PTSC và Nhựa Bình Minh lần thứ 3 liên tiếp nhận giải thưởng Thương hiệu Quốc gia

Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) – thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN và Công ty CP Nhựa Bình Minh – doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ống nhựa xây dựng vừa vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu Quốc gia 2012.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến dự và trao giải thưởng cho các doanh nghiệp đạt giải Thương hiệu Quốc gia tại nhà hát Lớn Hà Nội tối 7-1. Được biết, giải thưởng Thương hiệu Quốc gia được tổ chức 2 năm 1 lần và lần này có 54 doanh nghiệp nhận giải thưởng Thương hiệu Quốc gia 2012, trong số này có 37 doanh nghiệp đã đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2010 và có 25 doanh nghiệp 3 lần (2008, 2010, 2012) liên tiếp đạt giải thưởng này (PTSC và Nhựa Bình Minh nằm trong Top doanh nghiệp 3 lần liên tiếp nhận giải).

Năm 2012, PTSC đã nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành xuất sắc, vượt mức các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch. Doanh thu đạt 28.000 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước 2.187 tỷ đồng. PTSC đề ra kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2013 với chỉ tiêu tổng doanh thu là 26.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 790 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 1.800 tỷ đồng. PTSC đang vươn mình trở thành thương hiệu có tầm ở khu vực và từng bước vươn ra thế giới.

S.Nâu

Các tin, bài viết khác