PVFCCo tổng kết mô hình trình diễn phân bón NPK 16-16-8+13S Phú Mỹ trên cây hồ tiêu tại Bình Phước

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) và Công ty CP Phân bón và Hóa chất Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) vừa phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư (TTKNKN) tỉnh Bình Phước tổ chức thành công hội thảo “Tổng kết mô hình trình diễn phân bón NPK 16-16-8+13S Phú Mỹ trên cây tiêu” cho bà con nông dân trên địa bàn huyện Đồng Phú,  Bình Phước.

PVFCCo SE và TTKNKN tỉnh Bình Phước đã tổ chức đưa bà con nông dân đi tham quan mô hình trình diễn phân bón NPK 16-16-8+13S Phú Mỹ trên cây tiêu, trình bày cách thức triển khai thực hiện mô hình, đánh giá các tiêu chí về nông học giữa hai nghiệm thức trình diễn NPK 16-16-8+13S với nghiệm thức đối chứng, cụ thể như: (i) ưu điểm nghiệm thức trình diễn, bản lá dày, đọt non ra đều – tập trung, hoa ra nhiều – đồng loạt, phát hoa vươn dài, trái đóng đông đặc hơn, trái to bóng hơn so với nghiệm thức đối chứng (ii) việc đầu tư phân bón NPK 16-16-8+13S Phú Mỹ trên cây hồ tiêu kết hợp với biện pháp canh tác theo nghiệm thức trình diễn giúp tăng năng suất trên 6% và giúp tăng lợi nhuận thêm trên 60 triệu đồng/ha so với cách canh tác theo phương pháp truyền thống của bà con nông dân (giá tiêu tính theo thời điểm thu hoạch).

 XUÂN HẠ

Các tin, bài viết khác