PVGas tổ chức hội nghị người lao động 2010

  • Doanh thu đạt 46.057 tỷ đồng, bằng 156% kế hoạch
  • Lợi nhuận trước thuế đạt 5.120 tỷ đồng, bằng 184% kế hoạch 

Tổng Công ty Khí VN vừa đã tổ chức hội nghị người lao động và tổng kết hoạt động SXKD năm 2010, triển khai kế hoạch năm 2011. Tại hội nghị, PVGas đã báo cáo tổng kết năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Theo đó, năm 2010 là năm PVGas tròn 20 tuổi, năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất trong chiến lược phát triển của PVGAs đến năm 2015, hoạt động của PVGas đã được triển khai với nhịp độ cao, hệ thống khí hoạt động ổn định, nhu cầu khí của các hộ tiêu thụ ở mức cao.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn PVN, với quyết tâm cao và tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát sao của tập thể lãnh đạo PVGas, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể CBCNV PVGAS, tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD được hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010, tăng trưởng cao so với năm 2009, trong đó phần lớn các chỉ tiêu chính (sản lượng khí khô, LPG, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách) về đích trước cả 3 tháng so với kế hoạch. Cụ thể: sản xuất và tiêu thụ khí khô đạt 9.332 triệu m³, bằng 123% kế hoạch năm, tăng 18% so với năm 2009. tổng giai đoạn 2006-2010 đạt gần 36 tỷ m3 khí khô, hoàn thành kh 5 năm trước 9 tháng.

Doanh thu đạt 46.057 tỷ đồng, bằng 156% kế hoạch, tổng giai đoạn 2006-2010 đạt gần 130.000 tỷ đồng, hoàn thành KH 5 năm trước 10 tháng. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.120 tỷ đồng, bằng 184% kế hoạch, tăng 35% so với năm 2009, tổng giai đoạn 2006-2010 đạt gần 25.000 tỷ đồng, hoàn thành KH 5 năm trước 6 tháng. Vốn đầu tư xây dựng giải ngân: 4.070 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch, tăng 82% so với năm 2009. Tổng tài sản của tổng công ty năm 2010 đạt trên 27.000 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với tổng tài sản năm 2005.

Cũng trong năm qua, hệ thống khí PM3-Cà Mau vận hành ngày càng ổn định, đáp ứng được nhu cầu khí của khu vực miền Tây Nam bộ; hệ thống khí Nam Côn Sơn sẵn sàng cấp khí ở công suất cao góp phần đáp ứng nhu cầu cao của các hộ tiêu thụ thuộc khu vực miền Đông Nam bộ đưa vào vận hành dự án thu gom khí vòm Bắc và Rồng - Đồi Mồi góp phần tăng sản lượng khí của bể Cửu Long về bờ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực quốc gia.

Năm 2010 cũng là năm đầu tiên sản lượng LPG cung cấp ra thị trường vượt 1 triệu tấn và chiếm trên 70% thị phần cả nước và cũng là năm nhập tấn LPG thứ 1 triệu để cung cấp cho thị trường VN, góp phần quan trọng cho việc bình ổn giá LPG. Công tác cổ phần hóa tổng công ty được triển khai tích cực, tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng thành công theo đúng chỉ đạo của PVN và chính phủ; thống nhất được với các bộ ngành về lộ trình tăng giá khí bán cho điện, đạm; công tác chuyển đổi, tái cấu trúc doanh nghiệp được TCT triển khai nhanh theo đúng chỉ đạo của PVN, đảm bảo quyền lợi của nhà nước, doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư.

Bước sang năm 2011, dự kiến tổng công ty sẽ thực hiện những nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch chính như sau: sản xuất và cung cấp các sản phẩm khí ở mức tối đa cho các hộ tiêu thụ trong khả năng và đảm bảo hiệu quả, phấn đấu đạt sản lượng khí khô cung trên 8 tỷ m³, tổng sản lượng LPG cung cấp chiếm 70% nhu cầu lpg cả nước. đẩy mạnh hoạt động kinh doanh khí thấp áp và cng, tập trung mở rộng, phát triển thị trường, phấn đấu sản lượng bán ra trong năm 2011 đạt 611 triệu m3 khí thấp áp và 107 triệu m³ khí CNG.  Hoàn thành dự án khi Hải sư trắng/Tê giác trắng, bổ sung nguồn cung 1,9 triệu m³ khí/ngày cho thị trường Đông Nam bộ, khởi công dự án nhập khẩu sớm (fast track) khí LNG. Khởi công dự án Nam Côn sơn 2 bổ sung nguồn cung 7 tỷ m³ khí/năm cho thị trường Đông Nam bộ (dự kiến khởi công vào quý IV/2011). Khởi công nhà máy xử lý khí Cà Mau với công suất 22 triệu m³ khí/ngày, góp phần gia tăng giá trị của khí thiên nhiên được khai thác từ vùng biển Tây Nam của Tổ quốc (dự kiến khởi công vào quý IV-2011).

Nguyên Cầm

Các tin, bài viết khác