Quảng bá du lịch VN trên kênh truyền hình CNN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa chính thức đồng ý cho phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN.

Theo đó, việc quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình quốc tế CNN được thực hiện theo phương thức chỉ định thầu, kể cả việc sản xuất video clip phục vụ việc quảng bá du lịch.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc quảng bá du lịch theo đúng mục tiêu đề ra và đạt hiệu quả, đồng thời, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về tư vấn kiểm soát phát sóng.

Được biết, Việt Nam sẽ thuê kênh truyền hình quốc tế CNN thực hiện với thời lượng trong 13 tuần, mỗi ngày 2 lần vào giờ cao điểm, tổng số lần phát là 182 lần. Theo kế hoạch, tháng 10 này sẽ chính thức phát trên sóng của CNN hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.Việc quảng bá du lịch Việt Nam trên CNN sẽ là cơ hội thúc đẩy việc giới thiệu hình ảnh đất nước con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Mai An

Các tin, bài viết khác