Quảng cáo 12h

Hôm nay 21-12-2007
* Gia súc chết hàng loạt tại Quảng Nam - Tiền dự án ném qua cửa sổ?
của Phạm Thành. Gần một tháng qua, tại huyện miền núi Nam Trà My đã xảy ra hiện tượng trâu, bò chết hàng loạt. Những hộ có trâu, bò chết đều thuộc những gia đình chính sách, mua được gia súc nhờ vốn vay của nhà nước.
* Người nghèo trở thành “chuột bạch” của Hà Vy. Ở các nước phương Tây, trước khi đưa ra thị trường, các loại thuốc mới buộc phải trải qua các đợt thử nghiệm nghiêm ngặt. Nhưng không mấy người giàu chịu làm “chuột bạch” cho các cuộc thí nghiệm này
* Chứng khoán hôm nay ... và nhiều tin, bài thời sự khác.

Các tin, bài viết khác