Quảng cáo 12h

Hôm nay 4-4-2007* Bến xe Lam Hồng, Bình Dương - Đánh người trọng thương, vẫn... ung dung của Bá Tân - Tiến Đạt* Áp đặt giá cho thuê phòng - Chính quyền có phạm luật? của Võ Đình* Ai Cập xây dựng “kim tự tháp” mới của Minh Quốc. Và nhiều tin, bài thời sự khác.

Hôm nay 4-4-2007
* Bến xe Lam Hồng, Bình Dương - Đánh người trọng thương, vẫn... ung dung của Bá Tân - Tiến Đạt
* Áp đặt giá cho thuê phòng - Chính quyền có phạm luật? của Võ Đình
* Ai Cập xây dựng “kim tự tháp” mới của Minh Quốc. Và nhiều tin, bài thời sự khác.